ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ НА 2017 РIК

21.12.2016 11:07       

21 грудня Верховна Рада ухвалила в цiлому проект Державного бюджету на 2017 рiк. За вiдповiдне рiшення проголосували 275 народних депутатiв.

Як повiдомляє «Урядовий портал», цьогорiч вперше за багато рокiв були дотриманi усi норми бюджетного законодавства – проект держбюджету був вчасно схвалений Урядом та внесений на розгляд Парламенту. Це дало достатньо часу народним депутатам та всiм охочим для ознайомлення з документом. Вiдповiдно, це сприяло вiдновленню практики прийняття бюджету в рамках встановлених законодавством термiнiв, а не «пiд ялинку».

При розробцi бюджету на 2017 рiк Мiнфiн змiнив пiдходи до бюджетування – вперше бюджет формувався не вiд видаткiв чи побажань, а вiд доходiв та реальних можливостей. За основу був закладений принцип – бюджет має бути реалiстичним, де всi видатки будуть пiдтвердженi доходами. Завдяки цьому вдалось розробити чесний, реалiстичний i вiдповiдальний бюджет-2017 – з ефективним використанням бюджетних коштiв та забезпеченням при цьому основних потреб громадян. Це також дасть можливiсть отримати запланованi надходження, не створюючи тиск на бiзнес, а навпаки – стимулюючи економiчний розвиток.

При цьому, прогноз доходiв бюджету було перевiрено та пiдтверджено незалежними експертами та представниками громадянського суспiльства. Це вперше зробило процес бюджетування справдi прозорим.

Ухвалений бюджет-2017 вiдрiзняється також тим, що мiстить 10 сфер, якi отримають прiоритетну увагу та фiнансування. Це ключовi напрями системних реформ країни, серед яких – обороноздатнiсть, соцiальнi стандарти, освiта, охорона здоров’я, дипломатiя, АПК, iнфраструктура, енергоефективнiсть, культура i децентралiзацiя.

Ще одним нововведенням бюджету-2017 є значне пiдвищення соцiальних стандартiв: з 1 сiчня 2017 року мiнiмальна зарплата зросте у 2 рази – до 3200 грн. Вперше за роки незалежностi розмiр мiнiмальної зарплати зрiвняється з визначеним розмiром прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб. Жодний працiвник, у тому числi у бюджетнiй сферi, не буде отримувати зарплату нижче цього рiвня.

Окрiм того, держбюджет-2017 запроваджує трирiчне планування бюджету та закладає план розвитку економiки країни на перспективу. Прогнозування на кiлька рокiв вперед дозволить проводити системнi глибокi реформи та покращити бiзнес-клiмат.

“У цьому бюджетi закладенi важливi реформи, на якi очiкують люди. Ми вдячнi Парламенту за плiдну спiвпрацю, конструктивний дiалог та за пiдтримку головного кошторису країни”, – зазначив Мiнiстр фiнансiв Олександр Данилюк.

Новини
Новини по темі
© 2015 Матриця правди. Усі права захищені, а Україна ще ні